2013. augusztus 29., csütörtök

A keresztényellenes relaxáció

Boríték méret, Nemzeti Dohánybolt és most a relaxáció. Ismét egy pont a kormánynak, hogy próbálkozik, hogy teret ad valaminek ami mindig is az emberi élet része volt. Persze ismét vannak akiknek nem tetszik az, hogy heti FÉL ÓRÁS relaxációs gyakorlatot végeznek majd a diákok például két dolgozat között. Nézzük az alábbiakat: 
„Meggyőződésünk, hogy a relaxáció közoktatási intézményekben történő kötelező alkalmazása súlyosan sérti a lelkiismereti- és vallásszabadságot, mivel számtalan szülő, tanár sem szeretné gyermeke életének részévé tenni a relaxációt, ezt a lényegét tekintve ezoterikus, Biblia és így keresztyénellenes gyakorlatot.
A Nemzeti alaptantervbe (NAT) új gyakorlatként felvételre került a relaxáció. Olvasatunkban kötelező lesz ennek a pszichotechnikának, az ún. autogén tréningnek szakemberek által irányított gyakorlása. Annak a pszichotechnikának, ami a keleti vallásokban gyökerezik.
Az ártalmatlannak, kívánatosnak beállított pszichotechnikát a szakirodalom is veszélyesnek ítéli a gyerekek lelki-mentális életére nézve, mivel lappangó lelki betegségeket indíthat be, és a történelmi keresztyénség számtalan érve is igazolja, hogy gyakorlása mindenkire nézve veszélyes, ezért elfogadhatatlan.
A Biblia Szövetség tagsága nevében tiltakozunk a relaxációnak közoktatásba történő bármilyen formájú kötelező bevezetése ellen! Meggyőződésünk, hogy a stressz feloldásának, a lelki békesség megszerzésének helyes módja az élő Istennel való személyes megbékélés, Istennek a Bibliába foglalt szavába vetett hit, a hozzá intézett értelmes imádság, ami által Jézus Krisztus valóságos békessége tölti be az ember szívét-lelkét! – Bibliai Szövetség”

Gondolom az senkinek nem tűnik fel, hogy az én vallási szabadságomat mit sérti? Pl az hogy a hittan is válaszható tantárgy lett, de nem az én hittanom. Mivel egy államilag is elismert hivatalos egyházhoz tartozom (igen ez nem szekta) akkor én is kezdjek el majd sírni, hogy ha a gyermekem iskolás lesz tanulhatja Jézus életét, miközben itthon Krisna életét olvasom neki? Vajon ha adott lenne egy osztály ami 20 fős és ebből valami oknál fogva 15 gyermek krisna tudatú  lenne, akkor lehetne választani? Vagy természetesen oldjuk meg a saját iskoláinkban. Szóval szerintem ismét egyszerűen csak örülni kellene, hogy a gyermekek kapnak egy olyan megoldási folyamatot, gyakorlatot ami nem káros szenvedély. Hiszen a legtöbb szülőtől milyen stresszoldást látnak? Dohányzás és alkohol. Ennél azért csak jobb lesz egy-két légzőgyakorlat elvégzése. S hogy ezek a pszichotechnikák ártalmasak lennének? Ugye senki nem hiszi, hogy a relaxációs gyakorlatok azonosak például egy regressziós hipnózissal, vagy egy pszichológussal történő kezeléssel? Mert ha igen akkor talán utána kellene olvasni, még mielőtt tiltakozni kezdünk. Azt meg csak halkan jegyzem meg, hogy ha talán az egyetemeket végzett tanárok komolyabban elmerültek volna Bagdy Emőke munkásságában (érdekes én főiskolán tanultam a könyveiből) talán másként foglalkoznának a gyerekekkel…