2013. október 17., csütörtök

Születésnapi felajánlás


Ismét eltelt egy év, és meg kell állni egy kis időre. Leülni, elgondolkozni hol vagyok, honnan jöttem és hova tartok. És igen megfogalmazni, mert a szó elszáll, de az írás egy ideig megmarad.


Dear Maharaja,


om ajnana-timirandhasya      jnananjana-salakaya
caksur unmilitam yena yena      tasmai sri-gurave namah


I greet you on your birthday, and wish you good health and strength. Thank you for showing me the example and the way with your perseverence, spiritual strength, vocation to remain a member of Srila Prabhupada’s movement, how to carry on the dream of Srila Prabhupada and how not to forget his words: “If we have faith that Krishna provides and sustains everyone, then why would we be miserly?” That would mean that we lost our faith in Krishna and think that we are the doers and suppliers. We are certain that Krishna will take care of us! Let the whole world come, we will feed everyone. Please do it nicely and start it soon!” Thank you that due to even your presence I do not lose my faith, and even if I become bewildered for a moment I can take shelter at your lotus feet.

Your aspiring servant,
bhn Barbara


És anyum kedvéért magyarul:

Kedves Maharaja,


A legsötétebb tudatlanságban születtem, ám lelki tanítómesterem a tudás fáklyalángjával felnyitotta szememet. Tiszteletteljes hódolatomat ajánlom neki!


Köszöntelek születésnapod alkalmából, jó egészséget és erőt kívánok neked. Köszönöm, hogy kitartásoddal, lelkierőddel, elhivatottságoddal példát és utat mutatsz nekem, hogyan is tudjak Srila Prabhupada mozgalmának tagja maradni, hogyan is tudjam folytatni Srila Prabhupada álmát és ne felejtsem szavait: "Ha hiszünk abban, hogy Krisna ellát és fenntart mindenkit, akkor miért is lennénk fösvények? Ez azt jelentené, hogy elveszítettük a hitünket Krisnában és azt gondoljuk, mi vagyunk a cselekvők és az ellátók. Biztosak vagyunk abban, hogy Krisna gondoskodni fog rólunk! Jöjjön az egész világ, mi mindenkit megetetünk. Kérlek, végezzétek ezt szépen és hamar kezdjetek bele!". Köszönöm, hogy már a jelenlétednek hála nem vesztem el hitemet, és ha egy pillanatra meg is zavarodok menedéket vehetek lótuszlábaidnál.

Törekvő szolgád
bhn Barbara